RADIONICA GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA U JEDNOSTAVNOM KNJIGOVODSTVU I POREZNE AKTUALNOST ZA UDRUGE

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Našice održala je radionicu “Godišnje financijsko izvještavanje u jednostavnom knjigovodstvu i porezne aktualnosti za udruge” u Našicama, u gradskoj vijećnici grada Našica. Radionici je prisustvovalo 20-ak polaznika, a među njima i predstavnici Udruge računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine: Višnja Mihaljević, mag.oec, također i zaposlenica Agencije ARIOS- knjigovođa za udruge, Zoran Alošinac i Kristina Mucić- polaznici stručnog osposobljavanja.

Stručne predavačice ovaj put bile su: mr. sc. Sunčica Lalić i Evica Martinek, dipl.oec koje su u 120 minuta ukratko iznijele osnove Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN1/15), rokove, poslovnu dokumentaciju, poslovne knjige i sva potrebna financijska izvješća te popunjavanja potrebnih obrazaca, gospodarske djelatnosti udruge, fiskalizaciji računa, isplate ne/oporezivih naknada, porezni statusi poklona, donacija te potrebnih obrazaca i rokova podnošenja prema Poreznoj upravi. Bitno je napomenuti da jednostavno knjigovostvo u 2015. godini može voditi udruga koja je u zadnje tri godine imala manje od 230.000,00 kuna niti raspolaže imovinom čija je vrijednost veća od 230.000,00 kn te je potrebno da takvu odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva, donese Izvršni/Upravni odbor Udruge do 31.03.2015. godine.

Bitno je napomenuti da su sve neprofitne organizacije obveznice sastavljanja i predaje financijskih izvješća, ali prilagođeno visini prihoda i vrijednosti imovine dok neaktivne udruge ne podnese godišnje izvješće već Izjavu o neaktivnosti.

Udruge koje su obveznici poreza na dobit obvezne su za svaku prodaju i obavljenu uslugu ispostaviti račun u najmanje 2 primjerka (jedan primjerak se uručuje kupcu,a drugi služi kao isprava za knjiženje u poslovnim knjigama) Udruge koje su obveznici poreza na dobit ujedno su i obveznici fiskalizacije.

Ukoliko imate nekih pitanja, s povjerenjem nam se obratite u Agenciji ARIOS na broj: 031/665328 ili visnja@arios.net.

NOVOSTI