Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu

Od 1. siječnja 2023. godine zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu detaljno je propisan način obavljanja rada na izdvojenom mjestu i rada na daljinu.
Rad na daljinu se sada definira kao rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko – komunikacijske tehnologije, pri čemu poslodavac i radnik ugovaraju pravo radnika da samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, što može biti promjenjivo i ovisiti o volji radnika, zbog čega se takav rad ne smatra radom na mjestu rada, odnosno, na izdvojenom mjestu rada u smislu propisa o Zaštite na radu.
Bitna razlika između rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu je da radnik od rada na daljinu može ugovoriti da samostalno određuje gdje će se taj rad obavljati, pa radnik može slobodno čak birati i mjesto gdje će raditi. Radnici koji rade na daljinu se nazivaju digitalnim nomadima te je za njih iznimno važno da imaju pristup internetu.
Za ugovor o radu na izdvojenom mjestu specifično je da on mora biti sklopljen u pisanom obliku. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 1/23.) dopunjeni su neoporezivi iznosi novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika na izdvojenom mjestu rada.
Ti se troškovi mogu ugovoriti u višim iznosima, ali će porezno priznati biti samo do iznosa određenog Pravilnikom o porezu na dohodak. Tako će novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada iznositi 3,98 eura po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 eura mjesečno.
Za sve nejasnoće, kao i za sačinjavanje Ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu slobodno nam se obratite na marija@arios.net ili 098208888.

NOVOSTI