RAČUNOVODSTVO OTPISA OBVEZA

 

Obveze su dužnost ili odgovornost da se postupi ili nešto izvrši na određeni način, a proizlaze iz prošlih poslovnih događaja.

U financijskim izvještajima kvalificiraju se kao:

  • kratkoročne i
  • dugoročne obveze

Za utvrđivanje i provedbu radnji otpisa obveza, potrebno je utvrditi način na koji se same obveze priznaju u knjigama društva.

Obveze se trebaju prestati priznavati samo u slučaju da su nestale odnosno da su podmirene, istekle ili ako se vjerovnik odrekao svojih prava ili ih je izgubio na temelju pravnog uređenja.

S obzirom da radnja otpisa obaveza utječe na prihode odnosno rezultat društva, potrebno je voditi brigu o poreznom položaju te odredbama poreznih propisa.

Također nakon potvrde o zastarjelim obvezama poduzeća, uprava društva dužna je donijeti odluku o otpisu obaveza.

Otpis zastarjelih obveza knjiži se uz istodobno priznavanje prihoda u računu dobiti i gubitka.

Provedbom otpisa obveza izravno utječemo na sam izgled financijskih izvještaja društva, povećavajući tekuće prihode i smanjujući zaduženost poduzeća.

Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti na:

Broj mobitela: 098 208 888

Email: marija@arios.net

 

NOVOSTI