PUTNI NALOG

Putni nalog je dokument u kojem su navedeni podatci o službenom putovanju. U njemu su priloženi računi i sve druge potrebne isprave kojima se, naposljetku, i dokazuje nastanak službenog putovanja i koje predstavljaju podlogu za razne isplate, kao što su dnevnice.

Razlikujemo dva moguća službena putovanja:

 • službeni put u tuzemstvu
 • službeni put u inozemstvu

Službenim putovanjem u tuzemstvu smatra se putovanje unutar granica Republike Hrvatske, najdulje do 30 dana.

Službeno putovanje u inozemstvu putovanje je izvan granica Republike Hrvatske, također u trajanju ne duljem od 30 dana.

Službeno putovanje mora obuhvaćati obavljanje poslova vezanih uz radnikovo radno mjesto te biti povezano s djelatnošću koju poslodavac obavlja.

SADRŽAJ PUTOG NALOGA

Putni nalog mora sadržavati određene elemente, a to su:

 • datum izdavanja – navodi se datum prije samog putovanja
 • ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje
 • mjesto u koje osoba putuje
 • svrhu putovanja
 • vrijeme trajanja putovanja
 • vrijeme kretanja na put
 • podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom, potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat)
 • vrijeme povratka s puta
 • potpis ovlaštene osobe
 • obračun troškova
 • likvidaciju obračuna te
 • izvješće s puta

Jedan od razloga zašto je putni nalog važan je taj što služi za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putu te radi refundacije prema zaposleniku koji je upućen na službeni put, poznate pod nazivom dnevnica.

DNEVNICA

Dnevnica je naknada nastalih troškova prijevoza, prehrane i pića tijekom službenog putovanja u zemlji i u inozemstvu.

Mjesto na koje se zaposlenik upućuje na službeno putovanje mora biti udaljeno od mjesta rada ili mjesta prebivališta odnosno boravišta zaposlenika najmanje 30 kilometara. Izdaci nastali na službenom putu dokazuju se računima za nastale troškove kao što je, primjerice, utrošeno gorivo, cestarina, mostarina, tunelarina, autobus, tramvaj i sl., kao i računi za smještaj i ostalo.

Za putovanje unutar granica Hrvatske mogu se isplatiti poludnevne i pune dnevnice.

Pola dnevnice isplaćuje se za službena putovanja u trajanju od 8 do 12 sati, dok se puna dnevnica isplaćuje se za službena putovanja duža od 12 sati.

Iznos pune dnevnice za putovanje u tuzemstvu je 26,55 eura.

Dnevnica za službeni put u inozemstvo obračunava se od trenutka kada je zaposlenik prešao granicu Hrvatske prema stranoj zemlji do trenutka kada je ponovno prešao granicu i vratio se nazad u Hrvatsku.

Najveća je greška predati putni nalog bez računa koji će određene troškove i potkrijepiti te prikazati da su se stvarno i dogodili. Bez računa troškovi putovanja, iako su stvarni, mogu biti osporavani.

Putni nalozi koji pak ne sadržavaju račune na temelju kojih bi se opravdali troškovi dnevnica i privatnog automobila, računat će se kao dohodak od nesamostalnog rada (plaća).

Za sva moguća pitanja i nejasnoće stojimo na raspolaganju. Obratite nam se s punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt:

marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888

 

NOVOSTI