PROJEKTI POTICANJA PODUZETNIŠTVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Kreditna linija “Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva”

• Županija zajedno s Ministarstvom poduzetništva i obrta subvencionira kamate na poduzetničke kredite
• Iznosi kredita od 200.000,00 kn do 5.000.000,00 kn
• Rok otplate do 10 godina (2 godine počeka)
• Namjena: ulaganje u prostor, opremu, obrtna sredstva, modernizaciju poslovanja
• 5% ovisno o jedinici lokalne uprave

Informiranje o programima poticanja poduzetništva

• SMS poduzetnik – besplatno informiranje poduzetnika slanjem SMS poruka na njihove mobilne telefone
• Poduzetničke publikacije – Poduzetnička bilježnica, Katalog poduzetničkih zona, Investicijski vodič, Zadruga za 21. stoljeće – nalazi se na web stranici Županije www.obz.hr

Savjetovanje poduzetnika

• Županije sufinancira aktivnosti savjetovanje poduzetnika u poduzetničkim centrima i inkubatorima kako bi ove usluge za poduzetnike bile besplatne

Edukacije poduzetnika

• Županije sufinancira provođenje različitih oblika edukacije poduzetnika – seminara, radionica, tribina

Sufinanciranje nastupa na sajmovima

• Županije sufinancira aktivnosti organiziranja zajedničkih nastupa na sajmovima Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije

Suradnja sa svim institucijama poduzetničke podrške

• Županije je poveznica između poduzetnika i ostalih institucija, te pruža tehničku i logističku pomoć poduzetnicima

NOVOSTI