PROBLEMI FISKALIZACIJE

Porezna uprava JE objavila novu obavijest vezano uz probleme fiskalizacije nastale zbog zamjene certifikata.

Prema obavijesti potrebno je postupiti na način da se izdaju računi iz prethodno u Poreznoj upravi ovjerene knjige računa koji se naknadno dostavljaju u Poreznu upravu radi dodjele JIR-a od strane Porezne uprave.

Obrtnik je također obvezan sastaviti interni zapisnik u kojem će evidentirati nastale promjene i priložiti ga uz interni akt u kojem su zabilježene sve promjene. Zapisnik i interni akt treba čuvati kako bi se kod provedbe nadzora mogao predočiti inspektorima, no nije ga potrebno dostavljati Poreznoj upravi.

Detaljniju informaciju možete pronaći na linku.

NOVOSTI