Primjer internog akta (po poslovnim prostorima)

Vlasnik obrta Caffe-bar Valpovo, Trg K. Tomislava bb, donosi ODLUKU o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, o poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima.

I. Ovom Odlukom uređuje se popis poslovnih prostora s pripadajućim adresama i oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima, radno vrijeme te pravilo slijednosti numeričkih brojeva računa.

II. Numerički broj računa po svakom poslovnom prostoru počinje s početkom kalendarske godine, na dan 1. siječnja, od rednog broja 1 do broja „n“ na dan 31. prosinca tekuće godine poštujući pravilo slijednosti računa.

Primjerak Internog akta – Valpovo

NOVOSTI