Prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom – mišljenje , traži se

U prilogu Vam dostavljamo Prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom te Vas molimo da svoja očitovanja na pojedine odredbe Zakona dostavite najkasnije do srijede, 29. kolovoza 2012.

Zbog važnosti Zakona odlučili smo proslijediti ga svim članovima HUP-a kako bismo prikupili što više mišljenja i pripremili zajedničko očitovanje na ovaj propis.

Prema Zakonu, obveznikom fiskalizacije smatra se:

– fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja te pod određenim uvjetima djelatnost poljoprivrede i šumarstva),

– fizička osoba obveznik poreza na dobit te

– pravna osoba obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i ostali),

ako su obveznici izdavanja računa prema posebnim propisima.

Kako bi se pojednostavio postupak fiskalizacije za određene obveznike fiskalizacije, koji obavljaju djelatnost u manjem obimu, uvodi se pojam malog obveznika fiskalizacije. Prema Zakonu, malim obveznikom fiskalizacije smatraju se obveznici fiskalizacije – fizičke osobe, kojima se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.

One osobe koje obavljaju djelatnost u manjem obimu, a kojima se dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti, imat će obvezu ovjeravanja knjige (uvezanog bloka) izlaznih računa u Poreznoj upravi.

Ostali obveznici fiskalizacije biti će obvezni nabaviti digitalni certifikat koji će se koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka.

Izdavanja računa putem prilagođenih naplatnih uređaja značit će za neke porezne obveznike nabavu uređaja, a za one koji već imaju uređaje programsku nadogradnju istih kako bi mogli provoditi postupke fiskalizacije. FINA će omogućiti tehničku podršku (certifikat) koju će naplaćivati, kao što će se plaćati i cijena nadogradnji.

Mišljenja možete proslijediti putem maila na adresu: admira.ribicic@hup.hr

S poštovanjem,

Admira Ribičić, dipl. iur.
Pravna savjetnica
Hrvatska udruga poslodavaca
Croatian Employers Association
Ulica Pavla Hatza 12, Zagreb
Tel: +385 1 4897 578
Fax: +385 1 4897 592
e-mail: admira.ribicic@hup.hr
www.hup.hr

download

NOVOSTI