Prijave za edukaciju u Valpovačkom poduzetničkom centru

Valpovački poduzetnički centar nastavlja sa ciklusom održavanja seminara prema programu Ministarstva poduzetništva i obrta iz MJERE C. – RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA – Aktivnost edukacije poduzetnika te tako planira održati seminar pod nazivom „Kako osmisliti i napisati projekt za EU“. Predavač će biti konzultantica Gordana Stojanović iz Osijeka.

Na seminaru će se polaznike upoznati sa metodologijom izrade projektne ideje. Cilj edukacije je razumjeti model projektne ideje radi uspješne pripreme projekta, upoznati mehanizme provedbe projekata dobiti osnovne informacije o ustroju i načinu donošenja pravnih akata EU te naučiti kako izraditi projekt na praktičnom primjeru.

Seminar će se održati od 02. – 13.lipnja 2014.godine na adresi Kralja P.Krešimira IV/2 (zgrada PBZ-a) u Valpovu od 12.00 – 17.00 sati. Sudjelovanje na seminaru je besplatno.

Sve detaljnije informacije možete dobiti i u Valpovačkom poduzetničkom centru na broj telefona 031/ 651 – 411 ili osobno na adresu Kralja Petra Krešimira IV/2 svakim radnim danom od 7.30 do 15.30 sati.

NOVOSTI