PRIJAVA POREZA NA DOHODAK – PR-DOH – OBRAZAC DOH – GRAĐANI

ROK: 28.02.2014.

Tko mora, tko ne mora, tko može, a tko ne može podnijeti prijavu poreza na dohodak za 2013. godinu?

TKO MORA:

Prema članku 39. Zakona, godišnju prijavu OBVEZNO podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:

– dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona (plaću/mirovinu) kod dva ili više poslodavaca istodobno u tijeku istog mjeseca poreznog razdoblja
– godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak
– prema članku 128. Pomorskog zakona i članku 85. Pravilnika godišnju poreznu prijavu OBVEZNO PODNOSE REZIDENTI ČLANOVI POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

TKO NE MORA:

Prema članku 40. stavku 1. Zakona godišnju poreznu prijavu NIJE OBVEZAN podnijeti porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:

– dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. zakona (plaću/mirovinu) samo kod jednog tuzemnog poslodavca odnosno isplatitelja primitka od nesamostalnog rada, ali ne istodobno
– dohodak od kapitala iz članka 30. Zakona
– dohodak od osiguranja iz članka 31. Zakona
– drugi dohodak iz članka 32. Zakona, a pod uvjetom da nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu prema članku 39. Zakona

TKO MOŽE:

U skladu sa člankom 40. stavkom 2. Zakona i člankom 86. stavkom 2. Pravilnika, porezni obveznik koji nije obavezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, može istu podnijeti po osnovi ostvarenog dohotka radi ostvarivanja prava na:

1. korištenje osobnog odbitka iz članka 36. i članka 54. Zakona,
2. ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno godišnje izravnanje porezne osnovice
3. korištenje stvarno nastalih izdataka pri utvrđivanju dohotka od imovinskih prava prema članku 27. stavku 4. Zakona
4. korištenje neoporezivog iznosa dividende i udjela dobiti iz članka 10. točke 19. Zakona
5. druga prava propisana zakonima.

TKO NE MOŽE:

Prema članku 41. Zakona, godišnju poreznu prijavu ne može podnijeti porezni obveznik:

1. za drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa prema članku 33. Zakona
2. za dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu prema članku 44. Zakona.

Ukoliko niste sigurno morate li ili možete li podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak, slobodno nam se obratite u Agenciju Arios. Stojimo Vam na raspolaganju svaki radni dan u vremenu 8-16 h u našem uredu u Belišću.

NOVOSTI