Prijava na HZMO-ISTIČE PRIJELAZNI ROK!

Stupanjem na snagu novog Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ br. 157/13) i novog Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („Narodne novine“ br. 159/13), od 1.siječnja 2014. g. za poslodavce, odnosno druge obveznike podnošenja prijave, uvode se dvije bitne novine:

• od 1. siječnja 2014. g. rok za podnošenje prijava/odjava na mirovinsko osiguranje je 24 sata
• obveznici s više od 3 osiguranika dužni su prijave podnositi elektroničkim putem.

Radi usklađivanja s elektroničkim načinom predaje prijava utvrđen je prijelazni rok od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika o vođenju matične evidencije HZMO-a, kako bi obveznici imali dovoljno vremena za registraciju usluge e-prijava te se u tom periodu prijave mogu predavati i u papirnatom obliku na šalterima HZMO-a, dok rok predaje prijava od 24 sata nema prijelazni period i bez iznimke se primjenjuje od 1. siječnja 2014. g.

Dana 31. travnja 2014. g. ISTIČE PRIJELAZNI ROK OD 3 MJESEC, što znači da se od tog dana sve prijave/odjave/promjene radnika na HZMO moraju predati ISKLJUČIVO putem Internet aplikacije odnosno novi sustav. (https://lana.mirovinsko.hr/)

Dakle, od 1. travnja 2014. g. neće više biti moguće izvršiti prijavu/odjavu/promjenu podataka u papirnatom obliku na šalteru HZMO-a.

Kako postupak pribavljanja certifikata u FINA-i traje, upozoravamo kako je potrebno ranije započeti postupak pribavljanja istoga, kako bi na vrijeme mogli izvršiti postupak kod HZMO-a.

E-prijave su web aplikacija koja korisnicima omogućava prijave/odjave na mirovinsko osiguranje, prijave o promjeni statusa tijekom osiguranja, prijave o početku/prestanku poslovanja obveznika doprinosa kao i promjenama podataka obveznika doprinosa.

Prije prijave u sustav korisnik treba biti registriran. Korisnički računi postojećih korisnika sustava e-prijava prenose se u novi sustav te se ne trebaju ponovo registrirati. Novi korisnici popunjavanjem pristupnog lista mogu otvoriti korisnički račun, te ga ovjerenog, zajedno s potrebnom dokumentacijom, predati na šalter najbliže područne službe/ureda Zavoda.
Korisnici koji posjeduju poslovni FINA certifikat koji sadrži OIB (izdan nakon 11. ožujka 2013.), a ujedno su i ovlaštene osobe za zastupanje obveznika doprinosa, pristupni list mogu potpisati i predati elektroničkim putem, bez potrebe odlaska na šalter.

Uslugu mogu koristiti samo oni korisnici koji imaju kvalificirani poslovni certifikat. Obveznik može na zakonom predviđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat da Zavodu u njegovo ime i za njegov račun uspostavlja i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom elektroničke prijave. Ako je poslovni subjekt koji se registrira za uspostavu e-prijava različit od obveznika uspostave prijava na mirovinsko osiguranje nije moguća brza registracija u sustav e-prijave, već poslovni subjekt mora registraciju za uspostavu e-prijava obaviti dolaskom na šalter Zavoda s priloženim popunjenim Pristupnim listom i priloženom punomoći obveznika kojom ga obveznik ovlašćuje za uspostavu e-prijava.

Preduvjeti za korištenje usluge e-prijave:
• Posjedovanje čip kartice (engl. Smart Card) ili drugog medija za certifikate (USB token i sl.) FINA-e ili poslovnih banaka a koji sadrže digitalne certifikate izdane od FINA RDC (registar digitalnih certifikata)
• Posjedovanje čitača čip kartice (ukoliko su certifikati pohranjeni na čip kartici)
• Instalacija potrebnih softverskih komponenti za čitač čip kartice, USB-token ili dr. prema navodima proizvođača
• Računalo barem minimalno preporučene konfiguracije

Više informacija možete naći na:

http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=4157

NOVOSTI