Prigodnom svečanošću obilježeno je 20. i 15. godina rada naših djelatnica

Dana 01.04.2022. prigodnom svečanošću obilježeno je 20. godina rada radnice Seneke Karapetrić, 20. godina rada Bojane Mikulić i 15. godina rada Marije Pavošević.

NOVOSTI