PREZENTACIJA MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Dana 10. ožujka 2023. godine u 10:00 sati održala se prezentacija Mjera aktivne politike zapošljavanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u organizaciji HZZ-a, Obrtničke komore Osječko – baranjske županije i Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda Osijek. Raspored prezentacije je bio sljedeći: od 10:00 do 10:15 sati je bila registracija sudionika, od 10:15 do 11:00 sati bila je prezentacija mjera aktivne politike zapošljavanja namijenjene poduzetnicima, od 11:00 do 11:20 sati bila je prezentacija obrazovanja putem sustava Vaučera te zadnja prezentacija je bila od 11:20 do 12:00 sati koja je bila vezana uz samozapošljavanje namijenjena budućim poduzetnicima. Na prezentaciji sudjelovala je djelatnica Arios-a te student koji je na stručnoj praksi.

Uz sve navedene mjere aktivne politike zapošljavanja bila je spomenuta i mjera potpore za usavršavanje. Ovaj oblik potpore isključivo je namijenjen zaposlenim osobama koje su kod poslodavca zaposlene na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu ili nepunom radnom vremenu duže od 20 sati/tjedno te su prijavljene u evidenciju HZMO. Usavršavanje zaposlenih osoba provodi se prema unaprijed definiranom trajanju i programu te je obveza poslodavca, kao korisnika potpore, na kraju usavršavanja svakoj zaposlenoj osobi, kao polazniku, izdati potvrdu o stečenim kompetencijama. Program treba biti usklađen sa standardima zanimanja i kompetencija navedenim u Registru HKO. Zahtjev za potporom za usavršavanje poslodavac obavezno podnosi prije početka programa usavršavanja. Iznos potpore koju sufinancira HZZ iznosi 75% ukupno prihvatljivih troškova tj. maksimalni iznos prihvatljivog troška koji se poslodavcu može isplatiti je 2.000,00 eura po zaposlenoj osobi, odnosno do maksimalno 200.000,00 eura po poslodavcu u vremenu provedbe mjere. Prihvatljivi troškovi odnose se na: trošak predavača koji sudjeluje u izvođenju programa usavršavanja, trošak materijala nužan za provedbu i izvođenje programa usavršavanja te putni trošak i smještaj zaposlenih osoba korisnika mjere. Kriterij prihvatljivosti: Poduzetnik mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za one sektore za koje planira koristiti program usavršavanja, poduzetnik mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme, poduzetnik mora ostvarivati prihode na tržištu te program mora biti usklađen sa HKO-om. Obveze poslodavca su: organizirati i provesti program usavršavanja prema odobrenom programu, zadržati u radnom odnosu zaposlene osobe koje su završile program usavršavanja najmanje u razdoblju trajanja usavršavanja, u roku od 15 dana od dana završetka programa usavršavanja dostaviti od strane ovlaštene osobe poslodavca potpisani Izvještaj o provedbi i izvođenju programa usavršavanja s financijsko-računovodstvenom dokumentacijom u svrhu dokazivanja namjenskog utroška dobivenog iznosa potpore te zaposlenim osobama kao polaznicima programa izdati potvrdu o stečenim kompetencijama i vještinama. Obveza polaznika programa su da aktivno sudjeluje u organiziranom programu usavršavanja tj. stjecanju stručnih kompetencija i vještina. Isplata sredstava se vrši jednokratno u roku od 30 dana od sklapanja ugovora o dodjeli potpore.

Za sve ostale informacije obratite nam se sa punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888.

 

NOVOSTI