PREDMET: KP Zakona o sigurnosti prometa na cestama, produljenje važenja vozačke dozvole

Poštovani članovi,

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama s konačnim prijedlogom zakona, bio je 2. travnja 2020. na Dnevnom redu sjednice Vlade RH.

U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje ovog Zakona po hitnom postupku kako bi se vozačima u situaciji nastaloj zbog epidemije bolesti COVID-19, omogućilo korištenje ranije izdanih vozačkih dozvola, čime bi se smanjili socijalni kontakti i zaštitili građani i službenici, jer je zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u najvećoj mjeri već onemogućeno redovno provođenje upravnih postupaka u kojima se izdaju vozačke dozvole.

Tako se predlaže dodati novi članak 222.a. koji glasi:

„Članak 222.a

(1) Osoba iz članka 222. ovog Zakona, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za produljenje roka važenja vozačke dozvole, a najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije.

(2) Vozačka dozvola koja je izdana osobi iz stavka 1. ovog članka smatra se valjanom do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Radnje u upravnom postupku koje su vozači dužni poduzeti u rokovima propisanim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17. i 70/19.) i Pravilnika o vozačkim dozvolama („Narodne novine“, br. 2/19.), a čiji krajnji rok poduzimanja je bio počevši od 11. ožujka 2020. godine ili će biti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, stranke mogu poduzeti najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije.“.

OBRAZLOŽENJE:

Članak 1. Predlaže se dopuniti Zakon o sigurnosti prometa na cestama dodavanjem novog članka 222.a na način da se vozaču u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 omogući korištenje ranije izdane vozačke dozvole, koja bi se smatrala valjanom do prestanka epidemije te bolesti.

Jednako tako, prijedlogom zakona predlaže se omogućiti građanima da pojedine radnje koje su dužni učiniti u određenom roku, kao što su preuzimanje izrađene vozačke dozvole, obavljanje izvanrednog nadzornog pregleda i dr., a čiji krajnji rok poduzimanja pada za vrijeme trajanja epidemije, da to učine čim se steknu uvjeti, a najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka epidemije.

Članak 2. Propisuje se stupanje na snagu Zakona. Imajući u vidu razloge predložene dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, predlaže se najkraće vakacijsko razdoblje.

222 – 7

NOVOSTI