Predavanje o izmjenama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

Belišće
Gradska vijećnica

Koje udruge moraju, a koje ne moraju podnositi godišnja financijska izvješća?
U FINU i Državnu riznicu

Rok: 28.veljače 2014.

U organizaciji TZ grada Belišća u srijedu, 19.02.2014. s početkom u 17h održano je predavanje na temu:
– Novi Zakon o udrugama
– Novi Zakon o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija
– Izmjene uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Predavanju je prisustvovalo 30-ak predstavnika udruga grada Belišća. Predavač je bila predsjednica Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Valpovštine i vlasnica Agencije Arios Marija Kušić.

Dok se novi Zakon o udrugama i novi Zakon o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija još uvijek nalazi u saboru na usvajanju, izmijenjena je Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je stupila na snagu 1.1.2014. godine. Navedenom Uredbom koja je izašla u Narodnim novinama br.1 iz 2014. već je objavljen i ispravak Uredbe kojom je povećana granica za vođenje jednostavnog knjigovodstva.

Prema izmijenjenom članku 71.stavku 1. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, udruga koja ima vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manju od 230.000,00 kuna na razini godine i godišnje prihode uzastopno u prethodne tri godine manje od 230.000,00 kuna na razini godine, nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva i sastavljanja te predaje financijskih izvještaja. Dosadašnja granica za vrijednost imovine i prihode je iznosila 100.000,00 kuna godišnje. Dakle, udruga može voditi u 2014. godini jednostavno knjigovodstvo umjesto dvojnog knjigovodstva (i nije obvezan predavati financijske izvještaje) ako u 2011., 2012. i 2013. NIJE niti u jednoj od tih godina imala prihode veće od 230.000,00 kuna niti imovinu čija je vrijednost bila veća od 230.000,00 kune. Udruge osnovane nakon 1. siječnja 2014.g. dužne su voditi dvojno knjigovodstvo i sastavljati te predavati financijske izvještaje tri godine od osnivanja.

Povećana granica za jednokratni otpis dugotrajne nefinancijske imovine

Dosada je granica iznosila 2.000,00 kn, a od 1.1.2014. iznosi 3.500,00 kn.

Izmijenjen računski plan

U Narodnim novinama broj 1 iz 2014. objavljen je novi, cjeloviti računski plan.

Izmijenjeni su obrasci RNO i RNO-P

Udruge su dužne dostaviti Ministarstvu financija Obrazac RNO najkasnije 30 dana od upisa u matični registar prilikom osnivanja.
Obrazac RNO-P udruga podnosi Ministarstvu financija kada ga izvještava o promjenama podataka unesenih u Registar neprofitnih organizacija. To se mora učiniti u roku od 2 dana od dana upisa promjene u matični registar.

Ukoliko niste sigurni morate li ili ne morate sastavljati godišnja izvješća za 2013. godinu i morate li i u 2014. godini, slobodno nam se obratite na navedene kontakte.

NOVOSTI