PRAVO NA REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR

 

Pravo radnika na regres za godišnji odmor nije uređeno Zakonom o radu niti posebnim zakonom, već ga radnik ostvaruje na temelju kolektivnog ugovora koji obvezuje poslodavca, pravilnika o radu i/ili ugovora o radu.

U aktima radnog prava, regres se određuje na jedan od sljedeća dva načina:

  1. kao pravo povezano s korištenjem godišnjeg odmora pa radnik ostvaruje pravo na regres samo ako je koristio godišnji odmor
  2. kao pravo povezano sa stjecanjem prava na godišnji odmor, u kojem slučaju pravo radnika na isplatu regresa nije uvjetovano korištenjem godišnjeg odmora na koji je stekao pravo

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, isplata regresa može biti oporeziva i neoporeziva.

Regres se može isplatiti u novcu, ali i dati u naravi, kao neka roba ili usluga. Regres koji se daje u naravi do visine neoporezivog iznosa ne smatra se plaćom.

Iznos regresa u svim javnim i državnim službama iznosi 300 eura.

Što se tiče zaposlenih u privatnom sektoru o regresu odlučuje isključivo poslodavac.

U javnom sektoru isplate regresa za sve koji koriste godišnji odmor tijekom ljeta počinju krajem lipnja te moraju biti isplaćeni do 15. srpnja, dok u privatnom sektoru o tome odlučuje svaki poslodavac zasebno.

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nam se obratite s punim povjerenjem!

Mobitel: 098 208 888

E mail: marija@arios.net

 

NOVOSTI