PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE, OTPREMNINE I NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

Pravilnik stupa na snagu 1.7.2023.

ŠTO SE PROPISUJE?

Ovim se Pravilnikom propisuje:

  • sadržaj obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka na temelju radnog odnosa
  • sadržaj obračuna plaće odnosno naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti
  • sadržaj obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor
  • sadržaj obračuna otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti

Iz Pravilnika izdvajamo kako obračun isplaćene plaće treba sadržavati i podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi iznos plaće (sati redovitog rada prema rasporedu radnog vremena s posebno iskazanim satima rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom i rada noću; sati prekovremenog rada s posebno iskazanim satima takvog rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom i rada noću i dr.) te iznos plaće po tim osnovama, odnosno podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće i iznos te naknade.

Poslodavci su dužni, najkasnije do 1. listopada 2023. godine, uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama ovoga Pravilnika.

Više možete pročitati na:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_68_1118.html

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju. Slobodno nam se obratite s punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888

 

NOVOSTI