PRAVA RODITELJA KOJI NJEGUJE DIJETE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

  1. PRAVO NA DOPUST I PRAVO NA RAD S POLOVICOM PUNOGA RADNOGA VREMENA RADI NJEGE DJETETA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJ:

Zaposleni odnosno samozaposleni roditelj koji njeguje dijete s teškoćama u razvoju može ostvariti:

  • Pravo na dopust do osme godine djetetovog života
  • Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena – ovo se pravo može nastaviti koristiti i nakon navršene osme godine djetetova života, sve dok ta potreba traje, a na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osobe s invaliditetom.
  1. UVJETI ZA KORIŠTENJE DOPUSTA ILI PRAVA NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOGA VREMENA

Pravo na dopust ili pravo na rad s polovicom punoga radnoga vremena može ostvariti samo jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja prema međusobnom dogovoru ili po odluci nadležnog suda, pod uvjetom da oba roditelja rade s punim radnim vremenom da imaju status samozaposlenog roditelja. Pravo na dopust ili pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena zaposlen odnosno samozaposlen roditelj može nastaviti koristiti još najduže 60 dana od dana prestanka statusa drugog roditelja kao zaposlene ili samozaposlene osobe. Pravo može ostvariti i roditelj koji živi sam s djetetom i njeguje ga. Iznimno, navedena prava može koristiti zaposleni odnosno samozaposleni roditelj djeteta s teškoćama u razvoju ako drugi roditelj, koji je zaposlen, nije u mogućnosti zbog svog psihološkog stanja pružati potrebnu njegu tom djetetu, što utvrđuje nadležno tijelo vještačenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

  1. KADA SE NE MOŽE KORISTITI PRAVO NA DOPUST ILI PRAVO NA RAD S POLOVICOM PUNOGA RADNOG VREMENA?
  • Pravo na dopust odnosno pravo na rad s poslovicom punoga radnoga vremena zbog njege djeteta s teškoćama u razvoju ne može se koristiti u slučaju:
  • Ako jedan od roditelja već koristi to pravo za drugo dijete ili
  • Ako jedan od roditelja za to dijete ima priznat status roditelja njegovatelja
  1. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NJEGU DJETETA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
  • Postupak za ostvarivanje prava na dopust ili prava na rad s polovicom punoga radnoga vremena radi njege djeteta s teškoćama u razvoju pokreće se pisanim zahtjevom zaposlenog ili samozaposlenoga roditelja nadležnoj ustrojbenoj jedinici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na čijem je području prebivalište ili stalni boravak roditelja.

 

NOVOSTI