PRAG ULASKA ILI IZLASKA IZ SUSTAVA PDV-A ZA 2023. GODINU

Definicija malog poreznog obveznika (dakle onog koji nije u sustavu PDV-a), odnosno prag za ulazak u sustav PDV-a, propisani su člankom 90. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 – 113/12, nadalje Zakon). Mali porezni obveznik pravna je osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno, fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 39.816,84 eura (bez PDV-a). Takav porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga i nema pravo iskazivati PDV na izdani računima niti ima pravo na odbitak pretporeza. Dakle, prag prometa za obvezan ulazak u sustav PDV-a (po sili zakona) nije se mijenjao, jedino je zbog prilagodbe na novu službenu valutu euro preračunan te iznosi 39.816,84 eura (odnosno 300.000,00 kuna). Valja isto tako skrenuti pozornost na činjenicu da se prag prometa ne primjenjuje samo od početka godine tj. od 1. siječnja 2023. već se porezni obveznik mora upisati u registar obveznika PDV-a prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem su obavljene isporuke dobara i usluga iznad svote od 39.816,84 eura. Naime, ulazak u sustav PDV-a ne mora nužno biti po sili Zakona, već on može biti i dobrovoljan, odnosno, na vlastiti zahtjev. Naime, poduzetnik koji donese takvu odluku može ući u sustav PDV-a i ako ne ostvari prag prometa od 39.816,84 eura. To je propisano člankom 90. stavkom 3. Zakona, ali takva odluka poreznog obveznika obvezuje sljedeće tri godina na primjenu redovitog postupka oporezivanja PDV-om. Za izlazak iz sustava PDV-a, kao i kod ulaska u sustav PDV-a, prag je isti. To znači da se primjenjuje svota prometa kao temeljni kriterij (39.816,84 eura bez PDV-a), a pritom je važno je li porezni obveznik ušao u sustav PDV-a dobrovoljno ili po sili zakona jer, ako je u sustav PDV-a ušao dobrovoljno prema već navedenom članku 90. stavak 3. Zakona, ne može iz sustava PDV-a izaći tri kalendarske godine.

Za sve nejasnoće i pitanja, slobodno nam se obratite s povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili mobitel: 098208888.

 

NOVOSTI