POZIV NA SAJAM VINA VILLANY

Obavještavamo sve članove da po sedmi puta organiziramo posjet sajmu vina u Villany-Mađarska, dana 4.10.2014. Polazak će biti u 16 sati ispred sjedišta udruge (Arios), I.G.Kovačića 49, Belišće, a povratak istoga dana u 24:00. Ukoliko bude dovoljan broj prijavljenih (najmanje 16 a najviše 50) bit će organiziran prijevoz autobusom. Ukoliko bude prijavljen broj manji od navedenog ići će se osobnim automobilom. Cijena ulaza na sajam iznosi 1600 forinti a cijena prijevoza ovisi o broju sudionika. Večera će biti u vlastitoj režiji. Preporuča se da se prije puta promijene kune u forinte u jednoj od banka jer je u banci najpovoljniji tečaj. Na sajmu se ne može plaćati u eurima. Uvjet da se može prisustvovati izletu je plaćena članarina za 2014. godinu. Ista iznosi za umirovljenike, nezaposlene i studente 20,00kn, a za zaposlene 50,00kn.
Molim sve zainteresirane da se najkasnije do 30.09.2014. prijave na slijedeće kontakte:

Tel.:031/662-101
Fax.:031/662-359
Mobitel:098/208-888
E-mail: marijaurfd@gmail.com
Predsjednica:Marija Kušić

NOVOSTI