Poziv na radionicu: Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim pogonima, turizmu i trgovini

 

Poštovana/i,

na traženje članova HUP-a sa ciljem što boljeg informiranja i educiranja poslodavaca o mogućnostima realizacije energetski učinkovitih mjera u njihovim proizvodnim pogonima, kao i u uslužnom sektoru (turizam i trgovina) te mogućnosti prijave projekta za sufinanciranje iz EU fondova, a povodom skorašnje objave natječaja, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s HUP-ovom Koordinacijom za energetsku učinkovitost organizira radionicu „Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim pogonima, turizmu i trgovini“ koja će se održati u petak 15. veljače 2019. godine s početkom u 11 sati u prostorijama HUP Reg. ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek.

Poziv je namijenjen svim poslodavcima bez obzira na veličinu, te se želi poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama i u uslužnom sektoru (turizam, trgovina), omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije (OIE). Više o uvjetima poziva na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9632

Kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje u proizvodnim pogonima donose smanjenje potrošnje isporučene energije proizvodne industrije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Također, i kod poduzetnika registriranih za obavljanje uslužne djelatnosti (turizam, trgovina) je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije uslužnog sektora kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi krajnji primatelji ovog poziva mogu biti mikro, mali, srednji i veliki privatni poduzetnici, koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz:

područja proizvodne industrije, uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su Krajnji primatelji koji su poduzetnici registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33;
uslužnog sektora (turizma, trgovine) koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja G, odjeljka 45, 46 i 47, osim djelatnosti 46.17, 46.21, 46.35, 46.39, 47.11, 47.26 i 47.81 10 Odluke NKD 2007. Nadalje, prihvatljivi Krajnji primatelji su poduzetnici registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja I odjeljaka 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljka 79 Odluke NKD 2007.
Financirat će se projekti koji predviđaju mjere povećanja učinkovitosti korištenja energije privatnog uslužnog sektora turizma i trgovine, omogućujući pružanje jednake količine rezultata, korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem novih sustava za korištenje energije OIE, a prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove i aktivnosti upravljanja projektom kako slijedi:

aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
aktivnosti energetske obnove
obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline
obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline
obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija
upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini
oprema koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini
optimizacija procesa
upravljanje projektom i administracija
promidžba i vidljivost.
Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti koje se dodjeljuju velikim poduzećima ne može premašiti 45% prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 65%, i to kako slijedi:

za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;
za 10 postotnih bodova za mjere koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.
Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju za velika poduzeća ne može premašiti 60% prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 80%, i to kako slijedi:

za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;
za 10 postotnih bodova za mjere koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.
Intenzitet potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije ne smije premašiti 60% prihvatljivih troškova za velika poduzeća. Intenzitet potpore može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 80% prihvatljivih troškova, kako slijedi:

za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;
za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.
Iznosi bespovratnih sredstava za proizvodne pogone iznose od 350.000,00 kn za najniži iznos do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava 20.000.000,00 kn, dok u uslužnom sektoru, najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 220.000,00 kn do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava od 13.000.000,00 kn.

Na radionici, uz predstavljanje natječaja i mogućnosti prijave, biti će predstavljeni i HBOR programi kreditiranja, odnosno dana informacija o kreditnim programima za energetsku učinkovitost.

Predavači na radionici su predstavnici HUP Koordinacije za energetsku učinkovitost – Igor Boni i Eduard Vivoda koji imaju višegodišnje iskustvo u energetskoj učinkovitosti, u samoj implementaciji i dobivanju bespovratnih sredstava iz EU fondova, a programe HBOR-a prezentirati će Boris Čagalj, HBOR Područni ured za Slavoniju i Baranju.

Sudjelovanje na radionici je besplatno za članove HUP-a.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da svoje sudjelovanje prijavite putem prijavnice (u prilogu) do srijede 13. veljače 2019. godine elektronskim putem na: hup-osijek@hup.hr.

Za sva dodatna pitanja, smo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

Ivan Sarić

Pravni savjetnik Regionalnog ureda Osijek

NOVOSTI