POZIV NA PUMA SEMINAR

 

Predstavljanje programa HBOR-a i HAMAG-BICRO-a

Poštovana/i,

na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s HBOR-om i HAMAG-BICRO-om organizira koristan seminar na temu: Predstavljanje programa HBOR-a i HAMAG-BICRO-a koji će se održati u srijedu 26. lipnja 2024. godine s početkom u 10 sati u prostorijama HUP Reg. ureda Osijek, Vukovarska ul. 31 (Eurodom, IV. kat), Osijek.

Seminar je namijenjen svim poduzetnicima koji žele saznati više o programima HBOR-a, uključujući financijske instrumente za poduzetništvo u okviru NPOO-a, kao i programe za energetsku učinkovitost poduzetnika, te novu mjeru u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja. Napominjemo da većina financijskih instrumenata usmjerena na investicijske projekte malih, srednjih ali i velikih gospodarskih subjekata.

 

Na seminaru će biti predstavljeni programi financiranja iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. -2027. koje provodi HAMAG-BICRO-a odnosno financijski instrumenti (zajmovi i jamstva) koji su namijenjeni mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva, a financiraju se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Uz navedeno biti će predstavljeni i financijski instrumenti za ruralni razvoj, sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, namijenjeni subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru, te programi podrške razvoju poslovanju sa naglaskom na projektima: BOND – koji osigurava profesionalne, savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima na području cijele Republike Hrvatske, EDIH CROBOHUB++ – koji je usmjeren na ubrzanje digitalne i zelene transformacije poduzetnika iz područja poljoprivrede, energije i okoliša, proizvodne industrije te javnog sektora i Europsku poduzetničku mrežu (EEN) – najveću svjetsku mrežu podrške za mala i srednja poduzeća (MSP) koja pomaže tvrtkama da budu inovativne i rastu na međunarodnoj razini.

SUDJELOVANJE NA SEMINARU JE BESPLATNO.

Zbog ograničenog broja mjesta, svoje sudjelovanje prijavite putem prijavnice do utorka 25. lipnja 2024. godine do 12 sati elektronskim putem na: hup-osijek@hup.hr

 

NOVOSTI