POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Mjeru „Potpore za zapošljavanje“ provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a njezin cilj je poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto iznosa plaće poslodavcima. Trajanje mjere za ciljanu skupinu 1 je u trajanju do 12 mjeseci, a za ciljanu skupinu 2 je u trajanju do 24 mjeseca. U ciljanu skupinu 1 spadaju osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe koje su u dobi od 15 do 24 godina, osobe starije od 50 godina, osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja, osobe koje su pripadnici romske nacionalne manjine te osobe koje nemaju radnog staža, a zapošljavaju se na poslovima u zanimanju za koje se nisu školovale. U ciljanu skupinu 2 spadaju osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod. HZZ dodjeljuje mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. Iznosi potpora mogu se povećati ili smanjiti i tijekom trajanja razdoblja sufinanciranja, a da se pritom ne treba pribaviti suglasnost podnositelja zahtjeva izmjene li se ili dopune propisi na temelju kojih su predmetni iznosi određeni, odnosno izračunati. Korisnici su poslodavci koji kao fizičke ili pravne osobe te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost. Način odabira korisnika je putem javnog poziva, prijave potrebe za radnikom i obrade zahtjeva nakon zaprimanja. Ako je trajanje ugovora 12 mjeseci, 50% iznosa potpore najkasnije u roku 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore ako je do tog trenutka dostavljena bjanko zadužnica, a preostalih 50% iznosa potpore najkasnije u roku 30 dana od isteka prvog šestomjesečnog razdoblja. Ako je trajanje ugovora 24 mjeseca, 25% iznosa potpore najkasnije u roku 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore ako je do tog trenutka dostavljena bjanko zadužnica, a preostali dio iznosa u roku 30 dana od dana isteka pojedinog šestomjesečnog razdoblja. Ostale informacije o kriterijima i obvezama poslodavaca možete potražiti na sljedećoj poveznici: https://mjere.hr/mjere/potpora-za-zaposljavanje-2023/. Ispod u tablici prikazani su iznosi potpora.

Za sve ostale informacije obratite nam se sa punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888.

 

NOVOSTI