POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA – SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA

Navedenu mjeru provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod onih poslodavaca koji imaju privremenih poteškoća u poslovanju. Mjera traje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Poslodavci za koje je mjera namijenjena su vezani za sektor „Prerađivačke industrije“ (NKD područje C) koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika. Radnici za koje se odnosi mjera su oni koji su zaposleni kod poslodavca iz ciljane skupine poslodavaca na neodređeno i na puno radno vrijeme. Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika kraćeg od mjesečnog fonda sati, do 50% radnih sati prema kalendaru radnog vremena. Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena se računa po formuli: do 530 EUR podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množeno s brojem sati za koje se daje potpora. Za radnike s ugovorenim neto plaćama nižim od 530 EUR, uzima se u obzir iznos ugovorene neto plaće. Potpora se ne može koristiti za vrijeme godišnjeg odmora ili kada radnik ne radi zbog opravdanih razloga, a ta razdoblja nisu vezana uz mjeru skraćenog radnog vremena. Poslodavac mora isplatiti doprinose na iznos potpore koju isplaćuje radniku kao dio plaće. Mjera skraćenog radnog vremena ne smije činiti više od 50% godišnjeg fonda radnih sati na godišnjoj razini. Glavni kriterij mjere je pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme za minimalno 10% u mjesecu za koji se traži potpora, a koji mora biti povezan sa privremenim poremećajima u proizvodno-poslovnom procesu. Poslodavac mora dokazati pad prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji traži potporu od najmanje 40% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i dati jedan od dokaza o poteškoćama u poslovanju. Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju 10 ili više radnika, ovisno o broju radnika za koje se traži potpora. Ostale informacije vezane uz navedenu mjeru možete potražiti na: https://mjere.hr/mjere/potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-skracivanje-radnog-vremena-2023/.

Prema neslužbenim informacijama na području Osječko – baranjske županije zbog rigoroznih kriterija nitko nije podnio zahtjev za mjeru „Potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena“. Ukoliko smatrate da vi ispunjavate gore navedene uvjete obratite nam se punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888.

 

NOVOSTI