POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA – LIPANJ 2020.

CILJANE SKUPINE POSLODAVACA

Poslodavci iz sektora:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.

 

Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 radnika (mikro poduzetnici) iz sektora:

Prerađivačka industrija:

 • 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
 • 11.03 Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
 • 11.05 Proizvodnja piva
 • 13.9 Proizvodnja ostalog tekstila
 • 15.1 Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna
 • 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
 • 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
 • 20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
 • 23.4 Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike
 • 23.7 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • 32.1 Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
 • 32.4 Proizvodnja igara i igračaka

Trgovina

 • 47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Poslodavci koji nisu isplatiti plaće za travanj 2020. ne mogu koristiti mjeru.

Za radnike zaposlene nakon 19. ožujka 2020. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti mjera.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.

Poslodavci pad prihoda od 50% u svibnju 2020. u odnosu na svibanj 2019. dokazuju predajom PDV obrasca za svibanj 2020. i svibanj 2019. Poreznoj upravi.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. temeljem predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020. Poreznoj upravi.

Poslodavci koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

NOVOSTI