Posljednje izmjene poreznih propisa uzrokovane pandemijom koronavirusa

Obzirom na izvanredne okolnosti u kojima se svi trenutno nalazimo, na našoj internet stranici www.rif.hr objavljujemo dostupne nam informacije o situaciji vezanoj aktivnosti poslodavaca za vrijeme pandemije koronavirusa.

Odgoda i oslobađanje od obveze poreza i doprinosa u posebnim okolnostima

Porezne olakšice za poduzetnike pogođene epidemijom koronavirusa do sada su uvedene u dva paketa mjera Vlade RH, a propisane su čl. 107.a Općeg poreznog zakona (dvije dopune toga Zakona, prva je objavljena u Nar. nov., br. 32/20.  i na snazi je od 20. ožujka 2020., a druga u Nar. nov., br. 43/20. i na snazi je od 9. travnja 2020.).
Pročitaj više

Odgoda plaćanja pdv-a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Prema Zakonu o dopuni Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 42/20.) propisani su novi uvjeti za odgodu plaćanja PDV-a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. U skladu s tim ministar financija donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 43/20.), koji sadrži odredbe …
Pročitaj više

Odgoda roka predaje prijave poreza na dobit za 2019. godinu

Obveznicima poreza na dobit, čiji je rok prijave do nastupa posebnih okolnosti bio 30.travnja 2020. godine za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, odgađa se rok predaje prijave poreza na dobit i pripadajućih priloga na 30. lipnja 2020. godine.
Pročitaj više

Sadržaj i datumi predaje gfi za 2019.

Na temelju Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima objavljenim u Narodnim novinama, br. 43/20 rok predaje podataka za potrebe statistike pomaknut je na 30.06.2020
Pročitaj više

Ograničenje javne nabave za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna

Dana 4. travnja 2020. godine stupila je na snagu Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu, objavljena u Narodnim novinama broj 41/2020.
Pročitaj više

Provođenje ovrha za vrijeme trajanja posebnih mjera uzrokovanih pandemijom koronavirusa

Banke iduća tri mjeseca neće poduzimati mjere prisilne naplate, no to nije pravo koje je ponuđeno svim ovršenicima nekom općenitom odlukom, već je svaki pojedini dužnik dužan starati se o vlastitim probicima i sa svojim ovršenikom (npr. bankom) vidjeti i ugovoriti kako će odgoda/mor
Pročitaj više

NOVOSTI