POREZNA REFORMA Izmjene i dopune Zakona o doprinosima

 

U sklopu porezne reforme, Sabor Republike Hrvatske donio je Odluku o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Izmjene i dopune stupaju na snagu od 01.01.2017. godine.
U nastavku donosim najvažnije promjene:
– Definicija osobe koja se prvi puta zapošljava smatra se i osoba koju poslodavac, temeljem ugovora o radu ili ugovora o stručnom osposobljavanju prijavljuje na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje te da do dana početka osiguranja nema evidentiran staž ili ima evidentiran staž do 8 dana po osnovi drugog dohotka
– Za drugi dohodak stopa doprinosa iznositi će:
1. za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava se po stopi od 10%
2. za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava se po stopi od 7,5%
3. doprinos za zdravstveno osiguranje obračunava se po stopi od 7,5%

– Za učenike i studente na obveznoj praksi i naukovanju i djeca sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje snižavaju se stope obveznih doprinosa (obveznik obračunavanja i plaćanja je Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za obrazovanje):
1. doprinos za mirovinsko osiguranje na 1%
2. posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu na 0,1%

– Mjesečna osnovica za obračun doprinosa u punom radnom vremenu za člana uprave trgovačkog društva ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65
– Za izaslanog radnika odnosno, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 uvećano za 20%

NOVOSTI