POREZNA KARTICA

Poreznu karticu izdaje na zahtjev radnika besplatno nadležna ispostava Porezne uprave. Radnik koji želi koristiti osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada predaje svoju poreznu karticu poslodavcu!

Porezna kartica je obrazac koji sadrži podatke o osobnom odbitku (neoporezivom dijelu dohotka), pripadnosti općini/gradu i ostale bitne podatke radnika, umirovljenika odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada, a na temelju kojih poslodavac odnosno isplatitelj primitka obračunava predujam poreza na dohodak pri isplati plaće, mirovine ili primitka od nesamostalnog rada.

 • Osobni odbitak, pripadnost općini/gradu i ostali podaci bitni za utvrđivanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje isključivo na temelju porezne kartice.
 • Omogućen je uvid poslodavcima, koji su dužni isplatiti plaću u mjesecu rada ili mjesecu koji slijedi iza mjeseca rada, u iskorištene osobne odbitke radnika.
 • Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada obvezni su svaku promjenu koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti Poreznoj upravi, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.
 • Radnik koji istovremeno ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavca odnosno isplatitelja, može osobni odbitak koristiti kod više poslodavaca ili isplatitelja uz uvjet da zatraži raspodjelu osobnog odbitka

Potrebna dokumentacija za izdavanje i promjenu podataka u poreznoj kartici:

Za radnika / umirovljenika:

 • predočenje osobne iskaznice
 • rješenje o utvrđenom invaliditetu.

Za uzdržavane članove uže obitelji:

 • potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu
 • potvrda nadležnog tijela za zapošljavanje
 • rješenje o utvrđenom invaliditetu
 • potvrda o redovitom školovanju na školama i fakultetima

NAPOMENA!

UZDRŽAVANI ČLANOVI U INOZEMSTVU:

Ako supružnik, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji radnika / umirovljenika imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od 6 mjeseci).

Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:

 • osobne podatke o bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva
 • podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima
 • rješenja o invalidnosti članova uže obitelji

Za sve nejasnoće slobodno nam se obratite.

Vaš Arios!

Marija: 098208888

E – mail: marija@arios.net

 

NOVOSTI