POREZ NA POTROŠNJU

Prema čl. 22. Zakona o lokalnim porezima, porez na potrošnju pića u ugostiteljskim objektima plaća se na potrošnju:

  • Alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića)
  • Prirodna vina, specijalna vina
  • Pivo i
  • bezalkoholna pića

O obračunanom i plaćenom porezu na potrošnju ugostitelj sastavljaju mjesečni Obrazac PP-MI-PO. Obrazac se Poreznoj upravi dostavlja do 20. u mjesecu, a porez se plaća do kraja mjeseca za prethodni. Obrazac mjesečno dostavljaju svi obveznici obračuna poreza na potrošnju uključivo i one koji su tromjesečni obveznici PDV-a.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića u koju nije uključen PDV, a plaća se po stopama koje propisuju jedinice lokalne samouprave i ne može biti veći od 3%. U nastavku su preračunane stope PDV-a i poreza na potrošnju za izračun poreza iz maloprodajne cijene s uključenim porezima:

Ugostiteljska usluga PDV od

01.01.2020.

Porez na potrošnju Preračuna stopa PDV-a Preračunana stopa poreza na potrošnju
Jelo i slastice 13% 11,5044%
Napici (kava, čaj, voda) 25% 20,0%
Vino, pivo, bezalkoholna pića 25% 3% ili 2% Za 3%

=19,5312%

Za 2%

=19,685%

Za 3%= 2,3437%

Za 2 %= 1,5748%

Ako ugostitelj nije obveznik PDV-a 3% ili 2% Za 3%= 2,9126%

Za 2 %= 1,9608%

 

NOVOSTI