Pojašnjenje HZZ-a – rok dostave dokaza o isplati plaća do 5. u mjesecu za korisnike mjere Covid-19

Poštovani članovi,

prosljeđujem Vam odgovor koji smo dobili od HZZ-a vezano za rok dostave dokaza o isplati plaća 5. u mjesecu za korisnike mjere Covid-19, a za koji smo imali puno upita naših članova, prosljeđujem na znanje.

Pitanje: Molimo pojašnjenje obveze poslodavaca korisnika mjere Potpore Covid-19 u nastavku s obzirom da se obračuni plaća i isplate za prethodni mjesec vrše do 15. u tekućem mjesecu.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

Odgovor HZZ-a i pojašnjenje:

Obvezu „da se dokazi o isplaćenim plaćama za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u mjesecu u mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu“ odnosi se na slijedeće:

Prva isplata potpore koja se odnosi na plaće za ožujak isplatit će se odmah po potpisu ugovora i tu nema dostave dokaza.
Druga isplata potpore ide u svibnju za plaće za travanj i da bi se isplatila potpora treba najkasnije do 5.5.2020. godine dostaviti dokaze da je isplaćena plaća za ožujak.
Treća isplata potpore ide u lipnju za plaće za svibanj i da bi se isplatila potpora treba najkasnije do 5.6.20202. godine dostaviti dokaze da je isplaćena plaća za travanj.

Također, i dalje Vas pozivam da nas pitate oko mjera HZZ-a (kao i inače za ostala pitanja), te sve odgovore stavljamo na našim mrežnim stranicama. Posebno ističem sljedeće pitanje: Ukoliko poslodavac koristi mjere potpore COVID 19, smije li u to vrijeme zaposliti nove radnike? Odgovor, da.

NOVOSTI