PODUZETNIČKA PLAĆA

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13), članku 7. st. 4. propisano je su da članovi uprave trgovačkih društava i izvršni direktori trgovačkih društava, ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada kod druge pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, da su dužni obvezno se zdravstveno osigurati.
Na temelju Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna zdravstvena osiguranja za 2015. godinu, donešenog 15. prosinca 2014. godine, osnovica za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje iznosi 7.943,00 kuna.
Ista Naredba za 2016. godinu od 06.11.2015. godine, propisuje osnovicu za obračun u iznosu od 8.037,00 kuna.
Iz navedenog možemo zaključiti da članovi trgovačkog društva su dužni plaćati obvezno zdravstveno osiguranje po osnovici od 8.037,00 kuna, a ukoliko su bili u 2015. godini prijavljeni na manju osnovicu od 7.943,00 kuna dužni su platiti razliku.. Za članove uprave trgovačkog društva- direktore koji su prijavljeni na niži iznos od navedenog postoji mogućnost da na adresu sjedišta tvrtke stigne opomena ili pak ovrhe za plaćanje razlike doprinosa.
Naglašavamo da se radi samo o razlici za obvezno zdravstveno osiguranje, dok mirovinsko ne podliježe većoj osnovici.
Hrvatska udruga poslodavca je od trenutka donošenja Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju apelirala na nadležnim tijelima na navedeni problem te su predložene izmjene spornog Zakona koje do današnjeg dana zbog promjene vlasti nisu izglasane.
Molimo članove uprave trgovačkih društava-direktore, a posebno j.d.o.o. da ukoliko na njihovo ime stigne opomena ili pak ovrha, kontaktiraju nas u Agenciju ARIOS na broj 098/208 888, kako bi mogli obavijestiti HUP i uputiti ih na daljnje postupanje.

NOVOSTI