POBOLJŠANJE SUSTAVA e- prijava HZMO-a (Lana)

Hrvatske udruga poslodavaca uspostavila je kontinuiranu suradnju s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje s ciljem unaprjeđenja i poboljšanja sustava e-prijava kako bi ista bila jednostavnija i korisnički orijentirana. Nastavno na prikupljene primjedbe i prijedloge članova Hrvatske udruge poslodavaca održan je zajednički sastanak s predstavnicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na kojem smo definirali koje korake je potrebno učiniti da bi se unaprijedio sustav.

Slijedom navedenoga, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje osigurao je za obveznike podnošenja prijava dodatnu pogodnost u sustavu e-prijava na način da je uveo novu funkcionalnost kojom se omogućuje lakše praćenje statusa obrade podnesene e-prijave. Obavijest o obrađenim prijavama – tj. njihov status (prihvaćena / odbijena) te ostali osnovni podaci o prijavi dostavljaju se e-mail porukom korisniku koji ima mogućnost odabrati želi li koristiti tu mogućnost ili ne. Naime, dosta tvrtki je predložilo da se otvori ova mogućnost, ali smo svjesni kako postoje i oni koji ne žele koristiti tu mogućnost pa smo , u dogovoru s HZMO-om dogovorili opciju da se oni korisnici koji žele dobivati obavijest putem e-mail, za to prijave.

Za više više informacija o korištenju ove pogodnosti, u nastavku dostavljamo link do korisničkih uputa, https://lana.mirovinsko.hr/upute/html/prijave/#e-mail-obavijesti

Ukoliko želite biti korisnik ove mogućnosti, dovoljno je da pratite postupke opisane u korisničkim uputama, u poglavlju Popunjavanje prijava, E-mail obavijesti, u kojima su detaljno opisane sve mogućnosti ove funkcionalnosti.
Mogućnost korištenja opcije bit će dostupna od danas, 28. lipnja 2016.g. na stranicama HZMO-a.

NOVOSTI