PLAĆENI DOPUST

 

Plaćeni dopust je oslobođenje od obveza rada uz naknadu plaće.

Pravo na plaćeni dopust se ostvaruje za:

  • važne potrebe radnika,
  • obrazovanje ili stručno osposobljavanje i usavršavanje
  • prilikom svakog darivanja krvi

Važnim osobnim potrebama smatraju se:

  • sklapanje braka
  • rođenje djeteta
  • teža bolest ili smrt užeg člana obitelji

U toku kalendarske godine, radnik ima pravo na ukupno 7 DANA plaćenog dopusta, osim ako drugačije nije određeno kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili pravilnikom o radu.

U dane plaćenog dopusta ne računaju se dani tjednog odmora, blagdani i neradni dani.

Za vrijeme plaćenog dopusta radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne mjesečne plaće primljene u prethodna tri mjeseca osim ako drukčije nije određeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom.

Plaćeni dopust evidentira se u evidenciji radnog vremena kao sati plaćenog dopusta.

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nam se obratite s punim povjerenjem.

E mail: marija@arios.net

Mobitel: 098 208 888

Vaš Arios!

 

NOVOSTI