PARTNERSTVOM I PODRŠKOM DO ZAPOŠLJAVANJA – TRODNEVNA EDUKACIJA, PARTNER NET II U SKLOPU POZIVA LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA.

S jučerašnjim datumom završena je trodnevna edukacija o pokretanju poslovanja koja se održala u prostorijama Valpovačkog poduzetničkog centra a proveli su je Centar za poduzetništvo Osijek, pod projektom „ Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja “ – PARTNER NET II u sklopu poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III. Edukacija je također provedena u suradnji sa Valpovačkim poduzetničkim centrom u ukupnom trajanju od 12 sati, podijeljenih na ta tri dana.

Polaznici su tijekom edukacije analizirali vlastite kapacitete za poduzetništvo, sagledavali vlastite snage i slabosti, te se kroz vježbe i umrežavanje osnaživali radeći na slabostima učeći kako iskoristiti potencijal vlastitih snaga. Prvoga dana obrađena je tema pod nazivom poduzetništvo i pravni oblici, dok drugi dan prati isključivo financijsko poslovanje. Prva dva dana prošlo se kroz bitne elemente o pravnim oblicima, porezima, doprinosima, financijskom praćenju, fiskalizaciji, ostalim obveznim davanjima, PDV-u, definiranju ulaganja te izvorima financiranja, kalkulacije cijena, planiranje prihoda i rashoda, utvrđivanje točke pokrića, utvrđivanje rezultata poslovanja, novčani tijek, putni nalozi te blagajna…

Zadnji dan ostavljen je za području marketinga i komunikacija s tržištem, te izradom marketing mix-a za vlastiti pothvat. Na posljetku sve naučeno polaznici edukacije su integrirali u svoj individualni poslovni plan. Prilikom mentoriranja za vrijeme pisanja poslovnog plana, pojašnjavani su im uvjeti i načini korištenja HZZ-ove mjere za samozapošljavanje. Asistentica i predavačica Sara Kuček, univ.bacc.oec. izuzetno je odradila svoj posao mentoriranja te ponudila besplatna savjetovanja kroz osobna iskustva te rad s korisnicima, i nakon završenog predavanja, što je izuzetno doprinijelo kvaliteti same edukacije.

Polaznici su također dobili i uvjerenja o sudjelovanju na edukaciji, koja će prilikom pisanja poslovnog plana također moći iskoristiti i uvrstiti unutar samog poslovnog plana kao dodatnu prednost. Na radionici nazočila je Nives Brezovac Koričić koja se trenutno nalazi na HZZ-ovoj mjeri osposobljavanju na radnom mjestu (poslodavac – Arios.d.o.o.)

NOVOSTI