Otvorena vrata ZUZNR u Osijeku, 24.04.2017.


Prevencija rizika, organizacija i provedba mjera zaštite na radu ključni su čimbenici za osiguranje sigurnih i zdravih radnih uvjeta te postizanje produktivnosti, radne učinkovitosti i konkurentnosti.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske nadležna za praćenje stanja i unapređivanje zaštite na radu, kao i za pružanje stručne pomoći poslodavcima, sindikatima, osobama ovlaštenima za poslove zaštite na radu, stručnjacima zaštite na radu, tijelima državne uprave, te svim zainteresiranim dionicima.

Zaštita života, zdravlja i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote su od posebnog društvenog interesa, i zato našom otvorenošću i partnerstvom želimo zajedno s vama unapređivati zaštitu na radu u svakoj radnoj sredini. Saznajte kako primijeniti propise, optimizirati troškove, učinkovito organizirati i upravljati zaštitom na radu.

Otvorena vrata Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u Osijeku, 24. travnja 2017. od 11,00 do 14,00 sati u prostorijama HUP-a Regionalnog ureda Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, prilika je za naš neposredan kontakt, međusobno upoznavanje, informiranje i savjetovanje o svim pitanjima iz područja zaštite na radu.

Vaše prijave za sudjelovanje u programu Otvorena vrata ZUZNR u Osijeku možete uputiti putem ispunjenog obrasca do petka 21. travnja 2017. godine na e-mail adresu: ravnateljstvo@zuznr.hr i hup-osijek@hup.hr .
Zaštita na radu važna je svima

NOVOSTI