OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

Osposobljavanje na radnom mjestu je mjera koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Cilj mjere je da nezaposlenim osobama omogući stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili obnavljanje vještina izgubljenih tijekom proteka vremena. Ciljane skupine su: 1. nezaposlene osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod, a koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složen osti do 3. stupnja ISCED (srednjoškolsko obrazovanje) te 2. nezaposlene osobe prijavljene u Evidenciju Zavoda, a koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, poslova više kvalifikacijske razine (ISCED 4 i više) za koje nema formalnih programa obrazovanja – uvjet završena srednja škola – četiri godine. Korisnici mjere su: 1. nositelji osposobljavanja – poduzetnici, poduzetničke potporne institucije i neprofitne organizacije koje obavljaju gospodarsku djelatnost te 2. nezaposlene osobe iz ciljane skupine. Nositelj osposobljavanja poslodavac ima sljedeće obveze: osigurati uvjete za provedbu osposobljavanja prema dogovorenom programu, osigurati najmanje 1 mentora na 3 polaznika te njihovu stalnu podršku tijekom trajanja programa, osigurati najmanje 1 mentora na 10 polaznika za osposobljavanja u poduzetničkim potpornim institucijama, protekom svakog mjeseca Zavodu dostaviti izvještaj o prisutnosti, osigurati plaću mentora u većem ili istom iznosu prije provedbe osposobljavanja, uputiti polaznike na zdravstveni pregled ako je isti potreban za osposobljavanje te na kraju provedenog osposobljavanja polaznicima izdati potvrdu o trajanju osposobljavanja i stečenim kompetencijama, u roku od 15 dana od zadnjeg dana osposobljavanja dostaviti Zavodu od strane ovlaštene osobe poslodavca potpisani Izvještaj o provedbi osposobljavanja s financijsko-računovodstvenom dokumentacijom u svrhu dokazivanja namjenskog utroška dobivenog iznosa potpore sukladno odobrenim troškovima za provedbu mjere. Obveze polaznika su: redovito i aktivno sudjelovati u osposobljavanju te po završetku osposobljavanja prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama.

Ispod u tablici mogu se vidjeti koja su vrsta prihvatljivih troškova za osobe iz ciljane skupine 1 i 2.

CILJANA SKUPINA 1

(troškovi mentorstva u bruto I iznosu mjesečno po polazniku, ovisno o vrsti posla):

225,00 eura za programe osposobljavanja za rad u zanimanjima niže razine složenosti (do ISCED 2) 265,00 eura za programe osposobljavanja za rad u zanimanjima srednje razine složenosti (ISCED 3) troškovi zdravstvenih pregleda ukoliko su neophodni za provedbu osposobljavanja
CILJANA SKUPINA 2 troškovi mentorstva u bruto I iznosu do 300,00 eura mjesečno po polazniku, za dane osposobljavanja kod poslodavca ostali troškovi osposobljavanja troškovi zdravstvenih pregleda ukoliko su neophodni za provedbu osposobljavanja

* za ciljanu skupinu 2 maksimalno se može isplatiti najviše do 2.400,00 eura po polazniku za ukupno trajanje osposobljavanja.

Za sve ostale informacije obratite nam se sa punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888.

 

 

NOVOSTI