OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNI POZIV

 

Za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

Osječko-baranjska županija objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije.
Zahtjevi se mogu predati zaključno do 31.10.2016. godine, a obrađivati će se i odlučivati prema redoslijedu zaprimanja.
Iznos potpore iznosi do 50% opravdanih troškova planiranog ulaganja, a najviše do iznosa 50.000,00 kuna.
Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi:
• nabave strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata,
• kupovine, izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja poslovnog prostora,
• kupovine vozila koje se koristi u poslovne svrhe,
• nabave računalne opreme, i računalnih programa,
• licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije,
• pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi, te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta Izvorno hrvatsko i sličnih priznatih znakova kvalitete
• stručnog osposobljavanja, stjecanja novih znanja i obrazovanja
• istraživanja tržišta, kreiranje branda, dizajniranja proizvoda, izrada web stranice, izrada promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Na javni poziv se mogu javiti subjekti malog gospodarstva, dakle fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti i zadruge) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.
Uvjeti za dodjelu potpora su sljedeći:
1. da se mjesto ulaganja nalzi na području Županije
2. da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave
3. da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku
4. da se program za koji se traži potpora odnosi na ulaganje u pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja s ciljem podizanja kvalitete, produktivnosti ili konkuretnosti, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva
5. da troškovi realizacije namjene za koju je potpora odobrena biti realizirana u roku od 6 mjeseci od dodjele potpore

Molimo sve zainteresirane da se s povjerenjem obrate u ARIOS kako bi što prije pristupili izradi projekta i prikupljanju dokumentacije na kontakte 031/665-327, 099/5075419 ili kristina@arios.net, radnim danom od 08:00h.

NOVOSTI