Osijek za gospodarstvo pripremio početne mjere vrijedne 18 milijuna kuna

– Zadnjih tjedana koliko traje novonastala situacija uzrokovana pandemijom bolesti COVID 19, svi naši napori usmjereni su, prije svega, na zaštitu zdravlja naših sugrađanki i sugrađana, i u tim naporima Grad Osijek partner je lokalnim i nacionalnim mjerodavnim tijelima. Svjesni posljedica koje će kriza ostaviti na gospodarstvo, jednako važnu pažnju dajemo zaštiti i očuvanju svakog radnog mjesta u gradu Osijeku. Ne znamo koliko će kriza trajati, no jasno je da se svi moramo prilagoditi novonastaloj situaciji – kazala je Gamoš na početku konferencije, te dodala kako je Grad Osijek od prvog dana uveo stroge mjere štednje, i isti naputak uputio svim trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada.

– Sve naše uštede usmjerene su, kada ih zbrojimo kumulativno, na pomoć gospodarstvu, pomoć osječkim poduzetnicama i poduzetnicima. Za mjere koje smo pripremili nužna je potvrda Gradskog vijeća, stoga smo za utorak 7. travnja sazvali sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati elektroničkim putem, kako sazivanje tako i izjašnjavanje i glasanje. Sve točke dnevnog reda imaju zajednički nazivnik – pomoć osječkim poduzetnicima. Ovim putem molim uvažene vijećnice i vijećnike za jedinstvo – istaknula je Zamjenica, te iz dnevnoga reda izdvojila sljedeće točke:

– U Dopuni općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka dodajemo novu mjeru potpore poduzetnicima – Gospodarska mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize, gdje smo 5,5 milijuna kuna odlučili kroz javni poziv usmjeriti mirko, malim i srednjim poduzećima čije je poslovanje ugroženo krizom. Naslanjamo se na kriterije koje je Vlada RH definirala kroz dodjelu Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom, a koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Dakle, poduzetnik sa sjedištem u Osijeku koji je dokazao da je kriza negativno utjecala na njegovo poslovanje i potpiše ugovor o dodjeli potpore s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, može sudjelovati u javnom pozivu Grada. Grad će poduzetniku jednokratno i bespovratno isplatiti 1000 kuna po zaposleniku. Država pomaže direktno zaposlenicima, a Grad se odlučio isplatom sredstava pomoći poduzetniku u održavanju likvidnosti.

– Dopunom Odluke o komunalnoj naknadi i Prijedlogom Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID 19, Grad Osijek predlaže potpuno oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade OPG-ova, obrtnika, pravnih osoba i osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe za obavljanje poslovne djelatnosti – za mjesec travanj, svibanj i lipanj.

Gamoš je potom naglasila kako će Gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje podnijeti i informaciju o mjerama Grada Osijeka za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom na gospodarstvo i građane Osijeka, a radi se o sljedećim mjerama:

– U razdoblju trajanja izvanrednih okolnosti, počevši od ožujka, neće se provoditi prisilna naplata potraživanja, osim u slučajevima u kojima prijeti zastara potraživanja za prihode Proračuna Grada Osijeka;
– Obveznici plaćanja zakupa javnih površina temeljem izdanih računa Grada i obveznici plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada i gradskih javnih poduzeća – oslobađaju se u cijelosti plaćanja zakupa za mjesec travanj 2020., s mogućnošću produženja ovisno o trajanju situacije;
– Roditelj korisnik usluga Dječjeg vrtića Osijek koji ne dovodi dijete u vrtić od 16. ožujka do 15. svibnja – oslobođen je plaćanja usluga vrtića za navedeno razdoblje. Smatrat će se da koristi povlasticu neplaćanja usluge zbog korištenja godišnjeg odmora;
– Budući da se u osnovnim školama ne provodi program produženog boravka, roditelji su oslobođeni sudjelovanja u plaćanju usluge za razdoblje trajanja mjere, odnosno dok se ponovno ne uspostavi odgojno obrazovni rad u školama;
– Obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe koji su obveznici plaćanja iste, i to za razdoblje od 20. ožujka do 20. svibnja, a u skladu s Odlukom o obustavi plaćanja spomeničke rente koju je donijelo Ministarstvo kulture.

U ovome trenutku riječ je, dakle, o mjerama ukupne vrijednosti 18 milijuna kuna, međutim u ovaj iznos nije uračunata spomenička renta jer za tu mjeru trenutno nije moguće dati financijsku procjenu.

Nakon predstavljanja predloženih mjera, zamjenica gradonačelnika osvrnula se i na dosadašnji utjecaj krize na proračun, te priopćila kako u prvom kvartalu nije bilo utjecaja na proračun, no da se u drugom kvartalu očekuje pad dijela gradskih prihoda – zbog uvođenja novih mjera usmjerenih na pomoć gospodarstvu, pada zaposlenosti i mjera koje je uvela Vlada Republike Hrvatske. Budući da se trajanje krize ne može još predvidjeti, u ovom trenutku ne može se predvidjeti ni ukupan negativan utjecaj na proračun Grada.

– Uveli smo maksimalne mjere štednje i izrada rebalansa je u tijeku. Shodno navedenome, za sjednicu Gradskog vijeća pripremili smo i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Osijeka kojom propisujemo da se sredstva za prioritetno održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture osiguravaju godišnje u visini najmanje 0,5 posto od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda u protekloj godini, umjesto dosadašnjih 3 posto. Ovim izmjenama Statuta, otvaramo mogućnost dodatnih ušteda u proračunu prilikom kreiranja rebalansa, ukoliko to bude potrebno. Ponavljam, sve naše uštede jesu i bit će usmjerene k pomoći gospodarstvu i poduzetnicima, odnosno očuvanju radnih mjesta u Osijeku – zaključila je Gamoš.

NOVOSTI