Održan seminar na temu “Planiranje ljudskih potencijala”

ljpDana 18. veljače 2015. godine u Centru kulture „M.P.Katančić“ održan je seminar na temu “Planiranje ljudskih potencijala“ koji je organizirao Valpovački poduzetnički centar d.o.o. Valpovački poduzetnički centar u veljači 2015. godine počeo je realizaciju Programa Ministarstva poduzetništva i obrta Mjere C3A : Razvojne agencije, poduzetnički centri i centri kompenetencije – edukacija poduzetnika. Edukacija je financirana iz projekta Ministarstva poduzetništva „Poduzetnički impuls za 2014.“ Predavač na seminaru bio je izvanredni prof. dr. sc. Željko Požega s Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Osim što predaje na fakultetu on je ujedno i predavač na velikom broju tečaja, seminara ili radionica iz područja menadžmenta ljudskih resursa i upravljanja znanjem održanim u raznim gradovima te različitim institucijama, poduzećima te udrugama. Na seminaru je sudjelovalo 13 polaznika. Ispred Agencije „ARIOS“ na seminaru su sudjelovali polaznici stručnog osposobljavanja Tihana Čiča i Ivica Šimunov.

NOVOSTI