Odluke stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 18. travnja 2020. godine donio je Odluku o izmjenama odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

U Odluci o privremenoj zabrani prelaska graničnih prijelaza Republike Hrvatske točka III mijenja se:

  • Ova Odluka primjenjuje se do 18. svibnja 2020. godine.
  • U točki IV riječi: “i primjenjuje se 30. dana” brišu se.

 

Hrvatskim državljanima omogućit će se povratak u Republiku Hrvatsku, odnosno odlazak u zemlju u kojoj rade i borave uz primjenu uputa i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Povratak u matične države omogućit će se građanima država članica Europske unije, odnosno državama članicama schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom području i članovima njihovih obitelji, te državljanima trećih zemalja koje su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 200/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka na temelju drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize. S državljanima Ujedinjene Kraljevine će se do kraja 2020. godine postupati na isti način kao i s građanima EU.

Interes Republike Hrvatske za ulazak u Republiku Hrvatsku osoba iz stavka 3. ove točke potvrđuju čelnici ministarstava prema propisanom djelokrugu u iznimnim slučajevima. Na te osobe obvezno se primjenjuju upute i mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Izuzeci od ove Odluke odnose se na:

  • zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje
  • prekogranične radnike
  • prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno
  • diplomate, policijske službenike u obavljaju svojih poslova, službe i timove civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija
  • putnike u tranzitu.

Na navedene izuzetke primjenjuju se upute i mjere koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

NOVOSTI