ODLUKA O UIDANJU MJERE ZABRANE NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA I STALOG BORAVKA NA PODRUČJU OBŽ-A

Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 19. travnja 2020. godine Odluku o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Osječko – baranjske županije.

Ovom Odlukom omogućeno je kretanje bez propusnica na području cijele županije.
E – propusnica je potrebna samo za odlazak na područje druge županije.

NOVOSTI