OD 1. RUJNA MIJENJA SE PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK

Dana 01. rujna stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak (NN 80/2019) kojim su propisani neoporezivi primitci.
1. Povećane su svote dnevnica za službeni put i dnevnica za rad na terenu sa 170,00 kn na 200,00 kn za pune dnevnice, a pola dnevnice iznosi 100 kn, umjesto dosadašnjih 85 kn.
2. U vezi novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova smještaja i prehrane radnika do 5000 kn godišnje iz iste je isključen trošak smještaja.

Učinak je da se ova paušalna naknada sada odnosi isključivo na trošak prehrane. Valja istaknuti kako je ovo oblik naknade prehrane bez temelja u vjerodostojnoj dokumentaciji koji je različit od troška prehrane koji je opisan u točki 3. Što se tiče smještaja, ovo znači da se trošak smještaja neće moći isplaćivati putem ove paušalne naknade već ostaje mogućnost isplate naknade za trošak smještaja radniku isključivo temeljem vjerodostojne dokumentacije.

3. U vezi naknade za troškove prehrane radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, promijenjen je način obračuna s 1000 kn mjesečno na 12 000 kn godišnje. Učinak je taj da sada poslodavci imaju veću fleksibilnost prilikom isplate ove naknade (npr. sada poslodavac može jedan mjesec isplatiti naknadu u iznosu većem od 1000 kn ali na godišnjoj razini ne može premašiti 12 000 kn).

Također, dodatno je propisano da se mora raditi o troškovima prehrane iz kojih je vidljivo da se radi o kontinuiranoj usluzi za radnike tijekom radnih dana. Troškovi prehrane mogu se na temelju vjerodostojne dokumentacije ostvarivati ili kroz uslugu u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama.

4. U vezi naknade za troškove smještaja radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije, više nema uvjeta da računi o obavljenim uslugama smještaja moraju glasiti na poslodavca. Kao glavni uvjet je ostao da troškovi smještaja moraju biti podmireni bezgotovinskim putem.

5. Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi, i to do visine stvarnih izdataka.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost odnosno obrtnici za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na nove neoporezive primitke, napominju iz Porezne uprave.
Više o neoporezivim primitcima možete pročitati na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_08_80_1672.html

NOVOSTI