Od 1. kolovoza novo pravo – očinski dopust

Izmijenjeni Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, kojim se uvodi
novo pravo, očinski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje stupa
na snagu od 1.kolovoza/2022.
Očinski dopust uvodi se za zaposlene i samozaposlene roditelje u
trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u
slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece.
Pravo se može koristiti najkasnije do navršenih šest mjeseci djetetova
života, a otac ga koristi neovisno o radnopravnom statusu majke.
Svrha očinskog dopusta je omogućiti veću uključenost očeva u skrb o
djeci i sudjelovanje u ranoj dobi djeteta.
Za vrijeme korištenja očinskog dopusta naknada plaće isplaćivat će se u
punom iznosu osnovice za naknadu plaće.
Zakonom se povećava i najviši (maksimalni) iznos naknade plaće koja se
isplaćuje za korištenja očinskog dopusta, za prvih šest mjeseci ako to
pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako koriste oba
roditelja, i to na način da naknada plaće iznosi 100 posto osnovice za
naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom
osiguranju, ali ne može iznositi više od 225,5 posto proračunske
osnovice odnosno 7.500,13 kuna, umjesto ranijih 170 posto, odnosno
5.654,20 kuna.
Povećana je naknada plaće tijekom korištenja prava na roditeljski dopust
u polovici punog radnog vremena (pola radnog vremena) na 110 posto
proračunske osnovice odnosno 3.658,60 kuna, umjesto ranijih 2.328,20
kuna.
Za korisnike koji će na dan stupanja na snagu Zakona biti zatečeni u
korištenju prava na novčanu potporu u visini utvrđenoj važećim Zakonom o
rodiljnim i roditeljskim potporama i to prava na korištenje roditeljskog
dopusta, dopusta za slučaj smrti djeteta u tijeku korištenja
roditeljskog dopusta kao i prava na roditeljski dopust u polovici punog
radnog vremena, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će po službenoj
dužnosti obračunavati naknade u visini propisanoj novim zakonom, jer je
navedena novčana potpora za korisnike povoljnija.

NOVOSTI