OD 01.01.2014. I VLASNICI OBRTA KOJI ZATVORE IMAT ĆE PRAVO NA NAKNADU SA HZZO

Hrvatski sabor usvojio je 6. prosinca izmjene i dopune zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine. Važna promjena odnosi se na obrtnike koji se za slučaj nezaposlenosti izjednačavaju u pravima i obvezama sa radnicima. Kategorija osoba uključuje sve one koje obavljaju samostalnu djelatnost a to su obrtnici i trgovci pojedinci koji moraju osim uplaćenih doprinosa imati opravdani razlog prestanka obavljanja samostalne djelatnosti . S tim zakonom obrtnici stječu pravo na novčanu naknadu ukoliko se dogodi poslovanje s gubitkom, bolest u slučaju nezaposlenosti, gubitak poslovnog prostora ili drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani. Sredstva za financiranje osiguravaju se iz doprinosa za zapošljavanje po stopi od 1,70% od doprinosa osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost. Pravo na novčanu naknadu imaju osobe koje imaju najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca i kojima je uplaćen doprinos. Također treba se prijaviti u HZZ u roku 30 dana. Osnovica se zaračunava na temelju prosjeka tromjesečne osnovice na koju su uplaćivani doprinosi. Trajanje prava na naknadu ovisi o vremenu kroz koje je uplaćivan doprinos. Osobe koje su radile više od 32 godine za koji im je uplaćivan doprinos također imaju pravo na novčanu naknadu ukoliko im nedostaje 5 godina do ispunjenja uvjeta za mirovinu. Hrvatska obrtnička komora već godinama pregovara s Ministarstvom financija da se ova odredba uvede u zakon upravo zbog obrtnika koji prisilno moraju zatvoriti svoj obrt. Zahvaljujući ministru rada i mirovinskog sustava Mirandu Mrsiću ovo je veliko olakšanje mnogima da se ne moraju brinuti što će dalje ako ne budu uspjeli u svojoj djelatnosti.

NOVOSTI