OBVEZNE ISPLATE NA RAČUN KOD BANKE

U nastavku dajemo pregled isplata na račun prema čl. 92. Pravilnika o porezu na dohodak.

1. Primitke po osnovu nesamostalnog rada iz čl. 21. Zakona (plaća i drugi primici koji su u poreznom smislu izjednačeni s plaćom)

2. Primitke od kapitala (čl.64.), uključivo i dividende i udjele u dobiti na koje se ne plaća porez na dohodak

3. Primitke od osiguranja (čl.72.)

4. Primitke na koje se u skladu s čl.9. Zakona ne plaća porez na dohodak
– primici za rad preko učeničkih i studentskih udruga
– stipendije učenicima i studentima
– športske stipendije
– nagrade za športska ostvarenje
– naknade športašima amaterima prema posebnim propisima

5. Naknade za rad u svezi s izborom čije je održavanje propisano posebnim zakonom, ako se isplaćuju do 212,36 eura po održanom izboru

6. Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) (čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak) – do 995,42 eura

7. Trošak prehrane radnika u paušalnom iznosu (do 796,34 eura godišnje)

8. Trošak redovne skrbi djece radnika (čl. 7. st. 2. točka 37. Pravilnika)

9. Trošak smještaja radnika (čl. 7. st. 36. Pravilnika)

10. Drugi dohodak (autorski honorari, naknada po ugovoru o djelu te sve druge isplate koje se smatraju drugim dohotkom)

11. Primitke po osnovi darivanja za zdravstvene potrebe iz čl. 8. st. 1. t. 4. Zakona o porezu na dohodak
12. Isplate obrtnicima i drugim obveznicima poreza na dohodak po osnovu samostalne djelatnosti. Iznimka je propisana čl. 94. st. 7. Pravilnika o porezu na dohodak prema kojoj se iznos do 663,61 eura po jednom računu fizičkim osobama koje obavljaju fizičku djelatnost može izvršiti u gotovu novcu.

Za sve nejasnoće i pitanja obratite nam se s povjerenjem.

Vaš Arios
Osobe za kontakt:
marija@arios.net / mob: 098 2088 88

NOVOSTI