OBVEZAN BROJ STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu može obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu (čl.20.st.2.).
Kod poslodavaca koji zapošljavaju od 50 do uključivo 249 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja.
Iznimno, kod poslodavca koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu može obavljati stručnjak zaštite na radu I. stupnja (čl.7 Pravilnika).
Kod poslodavca koji zapošljava od 250 do uključivo 499 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja i jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja, a do svakih slijedećih 500 radnika, još najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja. Iznimno, ako kod poslodavca najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu obavljaju najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja, a na svakih sljedećih 500 radnika, još najmanje po jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja (čl.8. Pravilnika).
Kada više poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji međusobno ugovaraju organiziranje i provođenje zaštite na radu, pod pojmom iste lokacije smatra se poslovanje na istoj adresi ili poslovanje u istoj građevini odnosno u više različitih građevina (može značiti različite kućne brojeve) koje se nalaze u ograđenom prostoru u istom poslovnom krugu (čl.9. Pravilnika).
Poslodavci su obvezni obavljanje poslova zaštite na radu uskladiti s odredbama Pravilnika do 31. prosinca 2015. godine pa skrećemo pozornost članovima s više od 50 zaposlenih radnika da usklade broj potrebnih stručnjaka ZNR, ukoliko to nisu učinili do sada.
Vraćena je mogućnost za poslodavce do 49 zaposlenih da mogu ugovarati obavljanje poslova zaštite na radu s vanjskom tvrtkom.

NOVOSTI