OBVEZA UPISA PODATAKA O STVARNOM VLASNIKU U REGISTAR STVARNOG VLASNIKA

Rokovi upisa počeli su teći od 03.06.2019. godine, osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 01.07.2019.godine.

Na temelju Pravilnika o registru stvarnog vlasnika (NN 53/19) uvedena je obveza upisa podataka o stvarnom vlasniku u registar stvarnog vlasnika u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Sljedeći pravni subjekti dužni su u Registar upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima):

1. Trgovačka društva
2. Podružnice stranih trgovačkih društava
3. Udruge
4. Zaklade
5. Fundacije
6. Ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar na način i u rokovima propisanima Pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna.
Za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.
One pravne osobe koje imaju vlastiti certifikat upis vrše osobno korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz digitalni certifikat, a za ostale pravne osobe i udruge koje su klijenti Ariosa upis će izvršiti Arios d.o.o.

NOVOSTI