Obračun plaće za vrijeme primanja potpore za očuvanje radnih mjesta

Poštovani poslodavci,

radi čestih upita oko obračuna i isplata plaće za vrijeme primanja potpore za očuvanje radnih mjesta od strane HZZ-a, navodimo najvažnije informacije:

Oslobođenje doprinosa

Poslodavac se tijekom primanja potpore za sva tri mjeseca oslobađa obveze doprinosa iz plaće i na plaću na te svote preračunate u bruto plaću. Oslobođenje od obveze doprinosa po službenoj će dužnosti realizirati Porezna uprava na temelju razmjene podataka sa Zavodom za zapošljavanje.

Aplikacija

Poslodavci pomoću aplikacije elektronički obavještavaju Zavod o isplaćenim plaćama. Za svaki mjesec za koji je primio potporu, poslodavac je dužan Zavodu dostaviti oznaku obrasca JOPPD na kojemu je iskazana isplata plaće za određeni mjesec i OIB radnika kojemu je isplaćena potpora. Za plaću za ožujak podatke je trebalo dostaviti do 5. svibnja, za plaću za travanj treba ih dostaviti do 5. lipnja, a za plaću isplaćenu iz potpore za svibanj podatke treba dostaviti do 5. srpnja.

Obrasci (JOPPD)

Poslodavac na dan isplate plaće ili sljedeći radni dan Poreznoj pravi dostavlja obrazac JOPPD sa zaduženjem za doprinose i porez na dohodak (porez na dohodak i prirez ako je plaća veća od osobnog odbitka). Pri tome koristi se istim šiframa i za određene radnike iskazuje oslobođenje od obveze zdravstvenog doprinosa odnosno umanjenje zdravstvenog doprinosa za 25 posto za radnika s pravom na minimalnu plaću (ako poslodavac ima pravo na umanjenje). Podaci se iskazuju na identičan način kao i prije primanja potpore, s istim šiframa i uz korištenje istih olakšica i oslobođenja kao u slučaju kad poslodavac ukupnu plaću financira iz svojih sredstava.

Nakon što Porezna uprava razmjeni podatke sa Zavodom za zapošljavanje, poslodavcu će se na porezno-knjigovodstvenoj kartici evidentirati umanjenje obveze doprinosa na svotu plaće isplaćene iz sredstava primljene državne potpore. To se oslobođenje ostvaruje automatski i ne ovisi o drugim olakšicama i oslobođenjima javnih davanja u posebnim okolnostima.

Isplata plaće

Ako se plaća isplati točno u visini primljene potpore, tj. 4000 kuna neto, što preračunano na bruto plaću iznosi 5000 kuna, u obrascu JOPPD će se iskazati ti iznosi i poslodavac ne plaća doprinose, oslobođen je ukupne obveze doprinosa.

Ako radnik prima veću plaću od iznosa državne potpore, u obrascu JOPPD treba iskazati ukupno pravo na plaću, sa zaduženjem za doprinose i porez na dohodak u punoj svoti. Pri plaćanju doprinosa, naloge za plaćanje treba umanjiti za iznose koji se odnose na dio neto plaće sufinancirane iz državne potpore. Ostatak doprinosa i ukupni porez na dohodak je obveza poslodavca, a ako mu je odobrena odgoda plaćanja javnih davanja te će iznose platiti naknadno, po dospijeću odgođene obveze. Ako poslodavcu nije odobrena odgoda, razliku doprinosa treba platiti na dan isplate plaće.

Ako poslodavac koji prema ugovoru o radu ili drugim aktima isplaćuje radniku plaću manju od 4000 kuna neto, država će poslodavca osloboditi doprinosa samo na iznos isplaćene plaće. Oslobođenje od doprinosa priznat će se samo na svotu koja je radniku isplaćena. Preporuka je Zavoda za zapošljavanje da se ukupna svota primljene potpore isplati i radniku s ugovorenom plaćom manjom od primljene potpore, ali nije obveza. Prema uputi Zavoda za zapošljavanje, razliku potpore koju nije isplatio radniku poslodavac nema obvezu vratiti državi.

Napomena:

Povezivanje i razmjena podataka između Zavoda za zapošljavanje i Porezne uprave odvija se naknadno, pa će se i na porezno-knjigovodstvenoj kartici poslodavca evidentirati naknadno, ali s datumom kad je plaća bila isplaćena. Ako je poslodavac platio svote doprinosa za koje je oslobođen obveze, to će mu se iskazati kao preplata koju može ostvariti kao povrat ili je može usmjeriti za plaćanje drugih fiskalnih obveza.

NOVOSTI