Obračun PDV-a nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji

Poštovani, u četvrtak, 27. lipnja 2013. godine u vremenu od 10.00 do 14.00 sati u prostorijama HUP Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 u suradnji sa Poreznom upravom za Vas organiziramo savjetovanje na temu: Obračun PDV-a nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji

Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013. godine postaje 28. članicom Europske unije od kada će na snagu stupiti i novi Zakon o Porezu na dodanu vrijednost usklađen sa svim zahtjevima EU Direktiva. Redovnim informiranjem o nadolazećim promjenama nastojimo omogućiti hrvatskim poduzetnicima da ostanu, ali i da postanu konkurentni u uvjetima uvećane liberalizacije trgovine robama i uslugama na tržištu Europske unije, kao i na međunarodnom tržištu. Savjetovanje je zamišljeno kao interaktivno predavanje u kojem ćete nakon izlaganja gospodina mr.sc. Zvonimira Pavića, poreznog savjetnika Porezne uprave, Područnog ureda Osijek, moći postavljati pitanja sukladno Vašim interesima.

Neke od tema na savjetovanju:

– Predstavljanje novog zakonodavnog okvira
– Temeljna načela i pojmovi
– Porezni rokovi obračuna i plaćanja
– Porezne evidencije i novi obvezni elementi računa
– Specifičnosti obračuna PDV-a pri stjecanju i isporuci dobara iz/u EU
– Porezni tretman stjecanja/isporuka usluga između poduzetnika obveznika PDV-a u EU

Sudjelovanje ie besplatno za članove HUP-a.
Cijena za nečlanove: 250 kn (PDV uključen).

Prijave su otvorene do utorka, 25. lipnja 2013. godine. Molimo Vas da ispunjenu prijavnicu pošaljete faxom na broj 031/251-013 ili e-mailom na hup-osijek@hup.hr. Za dodatne informacije obratite se na tel: 031/251-012. kontakt osoba: Dušanka Miščević.

Prijavnica 27.06.2013.

NOVOSTI