Obračun i plaćanje PDV-a na proviziju stranih agencija i posrednika

 

Obračun i plaćanje PDV-a na proviziju stranih agencija i posrednika je obveza svakog iznajmljivača paušaliste.

PDV možemo prijaviti:

  • Koristeći knjigovodstvene usluge,
  • Koristeći usluge FINA-e ili
  • ga možemo obračunati sami i podnijeti prijavu putem servisa e-Porezna.

Privatni iznajmljivači nemaju obvezu upisa u Registar obveznika PDV-a niti su njihove usluge oporezive, ali moramo biti registrirani za potrebe PDV-a kada primamo usluge za koje je propisan prijenos porezne obveze, koji propisuju obvezu plaćanja PDV-a za svakog poreznog obveznika koja prima usluge poreznog obveznika koji nema “sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu”

Porezni obveznici upisani u Registar obveznika PDV-a su “REDOVNI POREZNI OBVEZNICI” te imaju pravo na odbitak pretporeza, za razliku od onih koji su samo registrirani za potrebe PDV-a s prijenosom porezne obveze.

Iznajmljivači paušalisti se smatraju “MALIM POREZNIM OBVEZNICIMA” pa su oslobođeni PDV-a bez prava na odbitak pretporeza.

Za registraciju za potrebe PDV-a je potrebno ispuniti P-PDV obrazac.

P-PDV obrazac je zapravo Zahtjev za dodjelu PDV identifikacijskog broja (PDV-ID).

Dva su obrasca nužna za prijavu i obračun PDV-a ako surađujemo s agencijama koje imaju sjedište u EU:

  • Obrazac PDV
  • PDV-s obrazac.

Slanjem PDV i PDV-S obrazaca u sustav e-Porezna, prijavljujemo PDV na proviziju stranih agencija Poreznoj upravi.

Obračunati PDV se uplaćuje u državni proračun na:

IBAN primatelja: HR1210010051863000160

MODEL: HR68

Poziv na broj primatelja: 1201-OIB

Za sva moguća pitanja i nejasnoće stojimo na raspolaganju.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt:

marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888

 

NOVOSTI